22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

test4

Psychoterapia

Przyjmujemy do psychoterapii osoby doświadczające objawów:

  • depresji,
  • zaburzeń lękowych,
  • w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • zaburzeń odżywiania się,
  • zaburzeń osobowości,
  • czy doświadczających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi.

Prowadzimy psychoterapię osób już leczących się farmakologicznie, jeśli zachodzi potrzeba jest możliwość konsultacji u współpracującego z nami psychiatry.

Doświadczenie

Jesteśmy psychoterapeutami posiadającymi certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, International Psychoanalytical Association.

 Kwalifikacje

Jesteśmy psychoterapeutami posiadającymi certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, International Psychoanalytical Association.