22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Psychoterapia treningowa

Posiadamy certyfikaty psychoterapeuty szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej uprawniające do prowadzenia psychoterapii szkoleniowej dla osób podejmujących własne szkolenie. Kandydaci  zgłaszający się do psychoterapii szkoleniowej powinni spełniać warunki stawiane im przez szkoły, w których odbywają szkolenie.