Małgorzata Szmalec

Dr Małgorzata Szmalec jest lekarzem psychiatrą, jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę w Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Opieki Psychiatrycznej, w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Małgorzata Szmalec pracowała także w oddziałach leczenia depresji, nerwic oraz leczenia uzależnień – w szpitalu w Zagórzu.
Dr Małgorzata Szmalec obecnie jest kierownikiem Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych przy ul. Sobieskiego 112 w Warszawie.

Dr Szmalec przyjmuje w gabinecie przy ul Kruczej 46 m. 62 w Warszawie.Frazy wpisywane w wyszukiwarkę: dr jacek szmalec;