22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Fobie

Fobie to odczuwanie lęku w związku z konkretnymi obiektami lub sytuacjami np lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, lęk przed opuszczaniem domu itp. Unikanie sytuacji wywołujących lęk może prowadzić do znacznego ograniczenia aktywności życiowej.