22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Depresja

Depresja to termin, który nie jest jednoznaczny. Stan depresyjny może być wynikiem trudnej sytuacji życiowej: może być nią śmierć kogoś bliskiego, istotna utrata, przeżyta trauma. Jednak stan depresyjny może również występować bez wyraźnego powodu, w końcu może być również  związany z cechami osobowości i stanowić względnie trwałą cechę. Jeśli stan obniżonego nastroju, trudność w podejmowaniu aktywności czy zaburzenia snu nie ustępują przez  co najmniej dwa tygodnie, należy zadbać o diagnozę i leczenie. Smutkowi nieraz towarzyszą trudności w podejmowaniu aktywności, koncentracji uwagi, czasem poczucie bezwartościowości, poczucie winy, niekiedy myśli o śmierci.      WHO zaleca łączenie farmakoterapii i psychoterapii.

Objawy, które zwykle występują w obrazie depresji klinicznej (choć nie zawsze wszystkie) to:

 • obniżony nastrój,
 • utrata zainteresowań,
 • utrata zdolności odczuwania przyjemności (anhedonia),
 • zmniejszona energia,
 • zmniejszona wytrzymałość na zmęczenie,
 • trudności w skupieniu uwagi,
 • odczuwanie poczucia winy, czucie się bezwartościowym,
 • pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń,
 • obniżona samoocena,
 • myśli bądź zachowania autoagresywne,
 • problemy ze snem,
 • zmniejszony apetyt.

Oferujemy kompleksową terapię zaburzeń depresyjnych (leczenie depresji w Warszawie). Opieka oferowana przez nas, to zarówno psychoterapia, jak i opieka farmakologiczna.