22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska

Psychoterapia Warszawa- Ursynów

Jesteśmy psychoterapeutami posiadającymi certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, International Psychoanalytical Association.

Przez okres dwudziestu kilku lat zdobywaliśmy doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w publicznej Służbie Zdrowia – w uznanych placówkach takich jak Ośrodek Leczenia Nerwic „Rasztów”, Klinika Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpital Nowowiejski. Pozwoliło nam to zebrać konieczne kliniczne doświadczenie do prowadzenia psychoterapii

Byliśmy szkoleni przez znaczących dla naszego środowiska psychoanalityków m.in. z British Psychoanalytical Society, Société Psychanalytique de Paris.

Obecnie sami udzielamy superwizji (stałe konsultacje procesów psychoterapeutycznych pacjentów prowadzonych przez kolegów) i uczestniczymy w szkoleniu młodszych kolegów z kilkuletnim stażem klinicznym.

Superwizujemy i szkolimy zespoły dużych klinik psychologicznych. Uczestniczymy w kształceniu studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Akademickiego Ośrodka Psychoterapii. 

Jesteśmy psychoterapeutami treningowymi – to znaczy prowadzimy psychoterapię szkoleniową dla psychologów lub lekarzy pragnących uzyskać status psychoterapeuty (są zwykle zobowiązani poddać się procesowi psychoterapii jako pacjenci).

Przyjmujemy do psychoterapii osoby doświadczające objawów depresji, zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń osobowości, czy doświadczających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi. Prowadzimy psychoterapię lub psychoanalizę osób po 70 roku życia – wiek nie jest przeciwwskazaniem do psychoterapii czy psychoanalizy.

Prowadzimy psychoterapię lub psychoanalizę osób już leczących się farmakologicznie, jeśli zachodzi potrzeba jest możliwość konsultacji i leczenia farmologicznego u współpracującego z nami lekarza psychiatry. 

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska