22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Test1

Przyjmujemy do psychoterapii osoby doświadczające objawów:

  • depresji,
  • zaburzeń lękowych,
  • w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • zaburzeń odżywiania się,
  • zaburzeń osobowości,
  • czy doświadczających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi.

Prowadzimy psychoterapię osób już leczących się farmakologicznie, jeśli zachodzi potrzeba jest możliwość konsultacji u współpracującego z nami psychiatry.

Jesteśmy psychoterapeutami posiadającymi certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, International Psychoanalytical Association.
Przez okres dwudziestu kilku lat zdobywaliśmy doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w publicznej Służbie Zdrowia – w uznanych placówkach takich jak Ośrodek Rasztów, Klinika Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpital Nowowiejski. Pozwoliło nam to zebrać konieczne kliniczne doświadczenie do prowadzenia psychoterapii Byliśmy szkoleni przez znaczących dla naszego środowiska psychoanalityków m.in. z British Psychoanalytical Association, Société Psychanalytique de Paris. Obecnie sami udzielamy superwizji i uczestniczymy w szkoleniu młodszych kolegów.