22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej na tle innych technik.

Steinert C, Munder T, Rabung S, Hoyer J, Leichsenring F. Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empirically Supported Treatments? A Meta-Analysis Testing Equivalence of Outcomes. Am J Psychiatry 2017; 174: 943–953

 

W pażdziernikowym numerze American Journal of Psychiatry w 2017 roku ukazał się artykuł oceniający skuteczność psychoterapii psychodynamicznej na tle innych stosowanych metod terapeutycznych.

W Stanach Zjednoczonych odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi wśród pacjentów podstawowej opieki medycznej sięga 45%. Stąd ważne jest aby ocenić czy stosowane najczęściej metody są sobie równoważne. Szczególnie istotne było pytanie o równoważność (nie zaś o tzw. większą skuteczność, która jest najczęściej badana) psychoterapii psychodynamicznej wobec psychoterapii behawioralno-poznawczej, interpersonalnej oraz farmakoterapii.

W omawianym artykule kontrolowane były zarówno czynniki specyficzne (technika, procedura), jak i niespecyficzne (np wpływ oczekiwania) – co jest rzadko spotykane w badaniach. Dokonano przeglądu literatury i wyodrębniono randomizowane badania podwójnie kontrolowane prowadzone na dorosłych, które dotyczyły redukcji objawów.

Ostatecznie włączono 23 badania, w których brało udział 2751 pacjentów. Stosowane statystyki (szczególnie poziom testu równoważności)  można uznać za rygorystyczne. Ponadto niezależni sędziowie oceniali wielkość efektu, jakość badania i tzw efekt lojalności. Statystyczne analizy wykazały równoważność w zakresie skuteczności psychoterapii psychodynamicznej, farmakoterapii, psychoterapii interpersonalnej, i psychoterapii behawioralno-poznawczej. Autorzy podkreślają wagę dalszych badań w celu określenia większej skuteczności poszczególnych metod względem siebie.

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska