22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska

Czy wgląd ma wpływ na efekty psychoterapii?

Jennissen S, Huber J, Ehrenthal JC, Schauenburg H, Dinger U. Association Between Insight and Outcome of Psychotherapy: Systematic Review and Meta-Analysis. The American Journal of Psychiatry. 2018;175(10):961-969.

W psychoterapii zorientowanej na wgląd, istotnym celem jest rozumienie i odkrycie obecnego, problematycznego wzorca zachowania jednostki ale pochodzącego z przeszłości . W celu zbadania czy istnieje związek między wglądem a efektem psychoterapii, dokonano meta-analizy dotychczasowych prac naukowych (statystycznej analizy wcześniej opublikowanych wyników badań).

Autorzy definiowali wgląd jako zrozumienie związku pomiędzy przeszłymi i obecnymi doświadczeniami, własnymi utrwalonymi sposobami reagowania, doświadczeniami emocjonalnymi a objawami.

Wybrano 23 streszczenia z grupy początkowo liczącej 13.848 streszczeń. Zastosowano różne statystyki pozwalające na ocenę tzw. tendencyjności w publikacji, wrażliwości oraz siłę związku pomiędzy badanymi zmiennymi.

Wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że istnieje istotna korelacja między wglądem a wynikami psychoterapii. Wgląd w procesie psychoterapii ma znaczenie, czyli odkrywanie związku pomiędzy obecnym poziomem funkcjonowania (będącym powodem zgłoszenia się na psychoterapię) a rozumieniem własnej przeszłości wywiera wpływ na efekt psychoterapii.

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska