22 648 48 83, 696 415 986 kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska

Czy psychoterapia psychoanalityczna ma wpływ na metabolizm mózgowia?

Abbass AA, Nowoweiski SJ, Bernier D, Tarzwell R, Beutel ME. Review of Psychodynamic Psychotherapy Neuroimaging Studies. Psychotherapy and psychosomatics. 2014;(3):142.

Zaburzenia psychiczne związane są ze zmianami w metabolizmie mózgowia. Działanie leków stosowanych w farmakoterapii zaburzeń psychicznych jest nacelowane na normalizację takich zmian i normalizację zmian zachodzących w przekaźnictwie synaptycznym oraz w metabolizmie większych struktur mózgu – tak aby nastąpiła redukcja objawów. Autorzy artykułu chcieli sprawdzić, czy psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoanalityczna, wywołują taką normalizację funkcjonowania tkanki nerwowej. Zmiany takie są wychwytywane jedynie za pomocą rożnych technik neuroobrazowania. Aby uzyskać odpowiedź autorzy dokonali meta-analizy opublikowanych wcześniej artykułów dotyczących tych zagadnień. Wybrano 11 badań, które obejmowały łącznie 210 osób. Grupę badawczą stanowiło 116 osób (między innymi z zaburzeniami nastroju, lękiem napadowym, zaburzeniami pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami osobowości typu borderline). Grupa kontrolna składała się z 94 zdrowych osób. W tych badaniach techniki neuroobrazowania były używane przed rozpoczęciem psychoterapii oraz po jej zakończeniu. Porównywano zmiany w metabolizmie różnych części mózgowia oraz aktywności neurofizjologicznej w obrębie synaps. Wyniki wskazują na normalizację aktywności synaptycznej oraz metabolizmu w śródmózgowiu, układzie limbicznym oraz korze przedczołowej. Zmianom tym towarzyszyła redukcja objawów klinicznych. Meta-analiza wskazywała na istniejący normalizujący wpływ psychoterapii psychodynamicznej lub psychoanalitycznej na działanie mózgu człowieka.

Kontakt

tel. 22 648 48 83
mobile: 696 415 986
email: kontakt@certyfikowani-psychoterapeuci.pl

Dojazd

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa Ursynów - Anima
Jana Żabińskiego 3
02-793 Warszawa, Polska