ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ

Anoreksja – silny lęk przed przybraniem na wadze nawet przy utrzymującej się niedowadze, któremu często towarzyszy negatywny obraz ciała.
Bulimia – powtarzające się przypadki zjadania bardzo dużej ilości jedzenia w krótkim czasie przy jednoczesnym poczuciu braku kontroli. Osoby chore wywołują wymioty, używają środków przeczyszczających, intensywnie ćwiczą, okresowo stosują ścisłą dietę.