Psychoterapia treningowa

Posiadamy certyfikat psychoterapeuty szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej uprawniający do prowadzenia psychoterapii szkoleniowej dla osób podejmujących własne szkolenie. Kandydaci  zgłaszający się do psychoterapii szkoleniowej powinni spełniać warunki stawiane im przez szkoły, w których odbywają szkolenie. Koszt sesji wynosi 130 zł.